Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Strona główna Studenci i absolwenci
drukuj drukuj

Studenci i absolwenci

Szukaj
Wyników: 55
Status Uczelnia Kierunek Rok nauki /
Rok ukończenia
Wiek Płeć
Student UP teologia 3 30 Mężczyzna
Absolwent Uniwersytet Pedagogiczny Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna 2016 26 Kobieta
Absolwent Uniwersytet Pedagogiczny Pedagogika specjalność Przedszkola i Wczesnoszkolna 2015 27 Kobieta
Student Uniwersytet Pedagogiczny Administracja 4 22 Kobieta
Student Uniwersytet Pedagogiczny Socjologia 2 21 Kobieta
Absolwent Uniwersytet Pedagogiczny antropologia historyczna; kulturoznawstwo i wiedza o mediach 2017 27 Kobieta
Student Uniwersytet Pedagogiczny Gospodarka Przestrzenna 2 22 Kobieta
Student Uniwersytet Pedagogiczny filologia germańska 2 21 Kobieta
Student Uniwersytet Pedagogiczny Filologia angielska 1 20 Kobieta
Student Uniwersytet Pedagogiczny Etyka mediacje - negocjacje 3 22 Kobieta
Absolwent Uniwersytet Pedagogiczny filologia polska 1988 53 Kobieta
Student Uniwersytet Pedagogiczny filologia włoska 3 23 Kobieta
Absolwent VII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie im. Zofii Nałkowskiej Klasa humanistyczna 2017 18 Mężczyzna
Absolwent Uniwersytet Pedagogiczny filologia polska z oligofrenopedagogiką 2017 22 Kobieta
Absolwent Liceum ogólnokształcące Biologiczno-chemiczny 2017 19 Mężczyzna
Absolwent Wyższa szkoła im. Bogdana Jańskiego turystyka i rekreacja 2015 24 Mężczyzna
Student Uniwersytet Pedagogiczny Bezpieczeństwo wewnętrzne 4 22 Mężczyzna
Student Uniwersytet Pedagogiczny Edukacja Techniczno - Informatyczna 2 20 Mężczyzna
Absolwent UP,UJ psychologia stosowana, pedagogika 2017 24 Kobieta
Absolwent Uniwersytet Pedagogiczny Bezpieczeństwo wewnętrzne i socjologia 2017 24 Kobieta
Absolwent Uniwersytet Pedagogiczny Filologia angielska 2017 24 Kobieta
Student Uniwersytet Pedagogiczny Administracja 2 20 Kobieta
Student
Absolwent Uniwersytet Pedagogiczny technika 2012 49 Mężczyzna
Absolwent Uniwersytet Pedagogiczny Pedagogika, specjalność: poradnictwo edukacyjne i zawodowe 2014 27 Kobieta
Student Uniwersytet Pedagogiczny Sztuka i Media 1 19 Kobieta
Student Uniwersytet Pedagogiczny Zarządzanie Informacją i Publikowanie Cyfrowe 4 23 Kobieta
Student Uniwersytet Pedagogiczny bezpieczeństwo wewnętrzne 2 20 Kobieta
Absolwent Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie zarządzanie, zarządzanie projektami 2017 24 Kobieta
Absolwent Uniwersytet Pedagogiczny Stosunki międzynarodowe 2017 24 Kobieta
[ 1 | 2 | następna ]