Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Strona główna „Kreatywni, innowacyjni, z doświadczeniem” Rekrutacja do projektu
drukuj drukuj

Rekrutacja do projektu

Akademickie Biuro Karier ogłasza rekrutację studentów do projektu „Kreatywni, innowacyjni, z doświadczeniem”

 
W związku z realizacją projektu pn. „Kreatywni, innowacyjni, z doświadczeniem” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego z dniem 24 stycznia  2018 r. ogłaszamy rekrutację do Projektu.


Do Projektu mogą rekrutować się osoby spełniające następujące kryteria: 

 

Aby wziąć udział w rekrutacji należy obowiązkowo wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY i dostarczyć wraz z kserokopią legitymacji studenckiej do Biura Projektu!

 

Terminy zgłoszeń
Do dnia 5 lutego 2018 r.  - dla studentów kierunku Wzornictwo – stacjonarne studia II stopnia, 3 semestr
Do dnia 19 marca 2018 r. – dla pozostałych studentów

Informujemy, że zakończona została rekrutacja do projektu „Kreatywni, innowacyjni, z doświadczeniem” dla studentów kierunku Wzornictwo – stacjonarne studia II stopnia, 3 semestr.

Dla studentów, którzy nie zdążyli zgłosić swojej kandydatury istnieje możliwość wpisania się na listę rezerwową.

 

O ostatecznym przyjęciu studenta decyduje Firma, w której ma się odbyć staż.


Szczegóły dotyczące Rekrutacji i udziału w Projekcie znajdują się w Regulaminie Projektu.

 

Biuro Projektu
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
pok. 29
tel: 12 662 60 23
staze@up.krakow.pl