Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Strona główna PROJEKTY „Kreatywni, innowacyjni, z doświadczeniem”
drukuj drukuj

„Kreatywni, innowacyjni, z doświadczeniem”

Lista rankingowa

Cel projektu

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji dostosowanych do potrzeb rynku pracy u co najmniej 41 studentów/-ek studiów stacjonarnych I i II stopnia na kierunkach: Digital Design, Grafika, Wzornictwo realizowanych w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej poprzez skierowanie 45 osób na wysokiej jakości staże do końca marca 2019 r.

Planowane efekty projektu

Liczba osób, które ukończą staże wspierane ze środków EFS: 41
Liczba osób, które uczestniczą w stażach wspieranych ze środków EFS: 45

Okres realizacji

1 listopada 2017 r. – 31 marca 2019 r.

Wartość projektu

535 947,60 zł

Staże

W ramach projektu zostaną zorganizowane płatne staże. Staże trwać będą 3 miesiące w łącznym wymiarze 360 h (120 h na miesiąc). Wysokość wynagrodzenia za realizację stażu wyniesie 6660 zł brutto. Zakres przedmiotowy staży związany będzie bezpośrednio z efektami kształcenia na kierunku studiów oraz umożliwi praktyczne wykorzystanie wiedzy. Opiekę nad stażystami będzie sprawował wyznaczony Mentor będący pracownikiem instytucji przyjmującej na staż. Opiekun Merytoryczny dla danego kierunku udostępni bazę firm, które wyraziły chęć przyjęcia stażystów w ramach projektu.

 

Uczestnicy

rok akademicki 2017/2018:


Digital Design

– 7 os. studia stacjonarne I stopnia, 6 semestralne (osoby realizujące 5 i 6 semestr studiów)
– 7 os. studia stacjonarne II stopnia, 4 semestralne (osoby realizujące 3 i 4 semestr studiów)

Grafika:

– 10 os. studia stacjonarne I stopnia, 6 semestralne (osoby realizujące 5 i 6 semestr studiów)
– 9 os. studia stacjonarne II stopnia, 4 semestralne (osoby realizujące 3 i 4 semestr studiów).

Wzornictwo:

– 7 os. studia stacjonarne I stopnia, 7 semestralne (osoby realizujące 5 i 6 semestr studiów)
– 5 os. studia stacjonarne II stopnia, 3 semestralne (osoby realizujące 3 semestr studiów)

REKRUTACJA

HARMONOGRAM