Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Strona główna Dane studenta/absolwenta
drukuj drukuj

Dane studenta/absolwenta

StatusAbsolwent
Wiek24
PłećKobieta
UczelniaUP,UJ
Kierunekpsychologia stosowana, pedagogika
Rok ukończenia2017
Wykształceniewyższe
Ukończone kursy, szkolenia
zdobyte umiejętności
• szeroki zakres wiedzy nowoczesnych form i metod pracy z dziećmi i młodzieżą m.in. symbole, metafory, bajkoterapia, wizualizacja
• diagnoza i psychoterapia patologicznych hazardzistów
• podstawy seksuologii klinicznej
• psychoprofilaktyka i terapia zachowań autodestrukcyjnych oraz psychologia kryzysu pod kierunkiem prof. Barbary Pileckiej
• szkolenie NVC - Porozumienie Bez Przemocy
Doświadczenie zawodowewolontariat w Szkole Podstawowej nr 1 w Cieszynie (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacyjne, praca z trudnymi przypadkami)

praktyka w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
w Cieszynie (zajęcia indywidualne, diagnostyka)

pomoc w organizacji Ogólnopolskiej Konferencji: Nauczyciel: Między etosem a presją rzeczywistości. Teoria, praktyka, codzienność

praktyka w Szpitalu Specjalistycznym im. J.Babińskiego w Krakowie (organizacja zajęć, diagnostyka pacjenta wraz z opracowaniem przeprowadzonego badania)

praktyka w Przedszkolu nr 6 w Nierodzimiu (zajęcia specjalistyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami)

praktyka w przedszkolu Krasnal w Krakowie (zajęcia indywidualne i grupowe)

praktyka zawodowa w Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie (+ Izba Wytrzeźwień i MOPS - udzielanie wsparcia osobom chętnym do podjęcia terapii, zapoznanie się z metodologią konstruowania szkoleń profilaktycznych oraz współprowadzenie ich, zapoznanie się z szczegółowymi informacjami działań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Działu Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi oraz Domu Pomocy Społecznej o profilu osób uzależnionych od alkoholu + współprowadzenie zajęć aktywizujących i przeprowadzanie badań naukowych)

praktyka w TVP 3 Kraków (marketing, psychologia wizerunku, PR)

prowadzenie szkolenia dla Centrum Szkoleń Wielozadaniowych DELTA Pracownia Badań Psychologicznych DELTA z siedzibą w Jędrzejowie (Zarządzanie stresem i kontrola emocji) dla kursantów z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźnicy
(opracowanie autorskiego programu kształcenia)

przeprowadzenie programu profilaktyczno-edukacyjnego w szkołach (warsztaty, szkolenia i prelekcje) dla Teatru Edukacji i Profilaktyki MASKA
Zainteresowaniapodróże, sport, moda, psychologia sportu, psychologia motywacji
Znajomość językówj. angielski B2+
Prawo jazdyB
Województwo
(adres stałego zamieszkania)
małopolskie
Data rejestracji02-08-2017
Skontaktuj się z tą osobą
Wróć