Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Strona główna Studenci i absolwenci
drukuj drukuj

Studenci i absolwenci

Szukaj
Wyników: 52
Status Uczelnia Kierunek Rok nauki /
Rok ukończenia
Wiek Płeć
Student UP teologia 3 30 Mężczyzna
Absolwent Uniwersytet Jagielloński Filologia rosyjska 2013 24 Kobieta
Absolwent Uniwersytet Jagielloński Psychologia w Zarządzaniu 2016 25 Kobieta
Absolwent Uniwersytet Pedagogiczny Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna 2016 25 Kobieta
Student Uniwersytet Pedagogiczny Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna 1 21 Kobieta
Absolwent Uniwersytet Pedagogiczny Pedagogika specjalność Przedszkola i Wczesnoszkolna 2015 27 Kobieta
Student Uniwersytet Pedagogiczny Administracja 4 22 Kobieta
Student Uniwersytet Pedagogiczny Stosunki międzynarodowe 1 19 Kobieta
Student Uniwersytet Pedagogiczny Socjologia 2 21 Kobieta
Student Uniwersytet Pedagogiczny Edukacja Techniczno-Informatycza 5 24 Kobieta
Absolwent Uniwersytet Pedagogiczny Historia i Archiwistyka 2016 24 Mężczyzna
Student Uniwersytet Pedagogiczny Informatyka 2 20 Mężczyzna
Absolwent Uniwersytet Pedagogiczny antropologia historyczna 2015 25 Kobieta
Absolwent Cracow University of Economics MBA 2016 38 Mężczyzna
Absolwent Uniwersytet Pedagogiczny Edukacja Techniczno-Informatyczna 2008 48 Mężczyzna
Student Uniwersytet Pedagogiczny Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi 1 19 Kobieta
Absolwent Uniwersytet Pedagogiczny Marketing doradztwo polityczne 2016 27 Mężczyzna
Student Uniwersytet Pedagogiczny Biologia 1 23 Kobieta
Absolwent Uniwersytet Pedagogiczny Ochrona środowiska 2017 26 Kobieta
Absolwent Uniwersytet Ekonomiczny Zarzadzanie 2011 32 Kobieta
Absolwent Uniwersytet Pedagogiczny filologia polska 2014 25 Kobieta
Student Uniwersytet Pedagogiczny Matematyka i oligofrenopedagogika 3 21 Kobieta
Student Uniwersytet Pedagogiczny Filologia romańska z językiem rosyjskim 1 23 Kobieta
Student Uniwersytet Pedagogiczny Informatyka 1 21 Mężczyzna
Absolwent Uniwersytet Pedagogiczny Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo 2015 26 Kobieta
Student Uniwersytet Pedagogiczny Etyka - mediacje i negocjacje, 1 34 Mężczyzna
Student Uniwersytet Pedagogiczny Bezpieczeństwo narodowe 4 23 Kobieta
Student Uniwersytet Pedagogiczny Prawo 1 20 Kobieta
Student Uniwersytet Pedagogiczny geografia 3 21 Kobieta
Student Uniwersytet Pedagogiczny historia 3 22 Kobieta
[ 1 | 2 | następna ]